Opinnot

Mikkelin kansalaisopiston alaisuudessa oleva Mikkelin kuvataidekoulu tarjoaa kuvataiteen yleisen oppimäärän mukaista perusopetusta sekä lapsille ja nuorille että aikuisille. Kansalaisopiston taiteen perusopetuksen opintojen yhteisnen otsikko on Taika. Opetus on opetussuunnitelman mukaista, tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää. Oppilasta ohjataan ilmaisemaan itseään kuvataiteen keinoin ja käyttämään monipuolisesti erilaisia materiaaleja, välineitä ja tekniikoita. Keskeistä on kuvan tekemisen ja kokemisen ilo. Kehittymistä mitataan ajoittain itsearviointi kyselyn avulla.

Lasten ja nuorten opetuksessa otetaan huomioon oppilaan ikä ja kehitysvaihe opetusryhmittäin. Kansalaisopiston osana toimivassa Mikkelin kuvataidekoulussa voivat opiskella varhaisopintoja 4-6 -vuotiaat, perusopintoja I ryhmässä 7-9 -vuotiaat, II ryhmässä 10-12 -vuotiaat sekä syventäviä opintoja 13-19 -vuotiaat lapset ja nuoret. Alkavan lukuvuoden teemana on Tutkimusmatkoja ja löytöretkiä, jota havainnoidaan ja työstetään erilaisin kuvallisin ja muotoillullisin keinoin.

Aikuisten TAIKA -kuvataiteen perusopetus alkajille käynnistyy syksyllä 2024. Aikuisten perusopinnot muodostuvat 5 eri opintokokonaisuuksista, joissa keskitytään kuvan tekemisen perustaitoihin ja oman kuvallisen ilmaisun kehittämiseen. Opintokokonaisuudet koostuvat piirtämisestä, maalaustaiteesta, grafiikasta, kuvanveistosta, keramiikasta, arkkitehtuurista, ympäristötaiteesta, tekstiilitaiteesta ja modernin/nykytaiteen kokonaisuuksista. Opinnot ovat omaa ammattia tukevia tai antavat valmiuksia hakeutua aloille, joissa tarvitaan kuvallisia taitoja tai syventävät osaamista omassa kuvataiteen harrastuksessa.