Opetusryhmät

1103103  POLLOCKIT, VARHAISIKÄ 4-6V. /30 oppituntia

ma 16.15-17.00, Kurssimaksu 220,00 € /Lukukausi 110,00€ (Materiaalimaksu sisältyy hintaan)

kuvataideopettaja Matti Lepistö

Varhais-ikäiset tutustuvat kuvien kiehtovaan maailmaan mm. piirtämällä, maalaamalla, rakentamalla ja muotoilemalla. Kokeillaan erilaisia materiaaleja ja välineitä. Työskentely on leikinomaista ja mielikuvitusta ruokkivaa. Lapset ohjataan toimimaan sekä yksin että yhdessä työskentelemään ryhmän mukana.

1103105  PICASSOT,  7-9V. /60 oppituntia

ti 15.45-17.15, Kurssimaksu 320,00€/Lukukausi 160€  (Materiaalimaksu sisältyy hintaan)

artenomi, kuvataiteen AMK Pirita Lautala

Kuvataiteen perusopetus innostaa ja yllättää! Tavoitteena on omaksua käsitys kuvallisen ilmaisun luonteesta ja monipuolisuudesta sekä ruokkia tekemisen ja onnistumisen iloa. Lukuvuoden teema on Tutkimusmatkoja ja löytöretkiä. Teeman hengessä retkeillään pääosin mielikuvituksen ja taiteen keinoin, mutta myös käydään muutamissa lähikohteissa retkillä. Tekniikoita käytetään piirustuksen ja maalauksen perustekniikoita sekä rakentelua, keramiikkaa ja valokuvausta.

1103106  DALIT,  7-9V./ 60 oppituntia

to 15.45-17.15,  Kurssimaksu 320,00€/ Lukukausi 160€ (Materiaalimaksu sisältyy hintaan)

artenomi, kuvataiteen AMK Pirita Lautala

Sisältö ja tavoitteet ovat samat kuin Picassot -ryhmällä.

1103108  VAN GOGHIT, 10-12V./ 60 oppituntia

ti 17.45-19.15, Kurssimaksu 320,00 €/Lukukausi 160€ (Materiaalimaksu sisältyy hintaan)

artenomi, kuvataiteen AMK Pirita Lautala

Tutki, kokeile ja koe. Lukuvuoden teema on Tutkimusmatkoja ja löytöretkiä.Tavoitteena on omaksua käsitys kuvallisen ilmaisun luonteesta ja monipuolisuudesta tutkimalla, kokeilemalla ja kokien. Tekniikoina käytetään piirustuksen ja maalauksen perustekniikoita eri välinein sekä rakentelua, keramiikkaa ja valokuvausta.  Opintoihin sisältyy grafiikan työpaja kevätkaudella.

1103109  GAUGUINIT, 10-12V. / 60 oppituntia

to 17.45-19.15

artenomi, kuvataiteen AMK Pirita Lautala

Kurssimaksu 320,00 €/Lukukausi 160€ (Materiaalimaksu sisältyy hintaan)

Sisältö ja tavoitteet ovat samat kuin Van Goghit -ryhmällä.

1103111  MATISSET, 13-19 V. / 90 oppituntia

ma 17.30-19.45, Kurssimaksu 420,00 €/Lukukausi 210€ (Materiaalimaksu sisältyy hintaan)

artenomi, kuvataiteen AMK Pirita Lautala

Teemaopinnot sisältävät työpajatyyppistä tekemistä, jolloin oppilas syventää taitojaan ja tietojaan sekä perehtyy aiempaa perusteellisemmin materiaalien ja tekniikoiden mahdollisuuksiin oman ilmaisunsa välineinä.  Lukuvuoden teemasta Tutkimusmatkoja ja löytöretkiä ammennetaan aiheita työpajamaiseen työskentelyyn. Syyslukukaudella järjestettävissä lauantaipajassa tutustutaan animaation tekoon.

1103112  REMBRANDTIT, 13-19 V./ 90 oppituntia

ke 17.30-19.45

artenomi, kuvataiteen AMK Pirita Lautala

Kurssimaksu 420,00 € /Lukukausi 210€ (Materiaalimaksu sisältyy hintaan)

Sisältö ja tavoitteet ovat samat kuin Matisset -ryhmällä.

1103113  TAIKA -KUVATAITEEN PERUSOPINNOT AIKUISILLE, ALKAJAT/140 oppituntia

ma 17.15-20.15 Kurssimaksu 220,00 €

kuvataideopettaja Eini Syväniemi, kuvataideopettaja Matti Lepistö

Ajattele, luo, kehittele, kehity, prosessoi, arvioi, ilmaise ja tulkitse kuvataidetta persoonallisesti omaa kokemusmaailmaasi hyödyntäen. Kaikki tämä on mahdollista aloittamalla tavoitteelliset kuvataiteen perusopinnot yleisen oppimäärän mukaisesti.  Tavoitteena on herätellä ja innostaa kuvailmaisun keinoihin ja erilaisten työskentelytapojen kokeiluun. Ensimmäisenä vuotena keskitytään kuvataiteen perustaitoihin, kuten sommitteluun, piirtämiseen ja graafiseen ilmaisuun sekä värien käyttöön ja maalaamisen mahdollisuuksiin. Materiaaleista osan saa opettajalta korvausta vastaan ja osa on hankittava omatoimisesti. Opiskelu vaatii pitkäjänteisyyttä ja aktiivista läsnäoloa, mutta ei edellytä aikaisempaa kokemusta kuvataiteesta. Opintojen kesto noin 5 vuotta ja opetus aloitetaan vain joka 3.vuosi. Seuraavan kerran perusopintoihin otetaan uusia opiskelijoita syksyllä 2021.

1103114 TAIKA -KUVATAITEEN TEEMAOPINNOT AIKUISILLE, JATKAJAT/140 oppituntia

ma 17.15-20.15  Kurssimaksu 215,00 €

kuvataideopettaja Eini Syväniemi, kuvataideopettaja Vesa Kotilainen

Syvennä, peilaa, uudista ja prosessoi perustietoja ja taitoja teemaopinnoissa tekijänä ja kokijana. Lukuvuoden aikana tarjolla on kuvallista viestintää ja hyödynnetään digitaalisten oppimisympäristöjen mahdollisuuksia, Laajennetaan taidekokemusta yhdistelemällä ennakkoluulottomasti valokuvataidetta ja maalaustaidetta luovana kokeiluna.

Katso syksyn kaikki kurssit ja ilmoittaudu:

https://www.opistopalvelut.fi/mikkeli/courses.asp#pos-1-180-11031