Opetusryhmät

1103103  PICASSOT,  7-9V. /60 oppituntia

ti 15.45-17.15, Kurssimaksu 320,00€/Lukukausi 160€  (Materiaalimaksu sisältyy hintaan)

artenomi, kuvataiteen AMK Pirita Lautala

Kuvataiteen perusopetus innostaa ja yllättää! Tavoitteena on omaksua käsitys kuvallisen ilmaisun luonteesta ja monipuolisuudesta sekä ruokkia tekemisen ja onnistumisen iloa. Lukuvuoden teemana on Muutos. Teemaa käsitellään ja tutkitaan materiaaleja eri tekniikoin ja välinein monipuolisesti erilaisista näkökulmista. Opiskellaan kuvallisen ilmaisun perustaitoja mm piirustuksen, maalauksen, keramiikan ja kuvanveiston parissa.

1103104  DALIT,  7-9V./ 60 oppituntia

to 15.45-17.15,  Kurssimaksu 320,00€/ Lukukausi 160€ (Materiaalimaksu sisältyy hintaan)

artenomi, kuvataiteen AMK Pirita Lautala

Sisältö ja tavoitteet ovat samat kuin Picassot -ryhmällä.

1103105  VAN GOGHIT, 10-12V./ 60 oppituntia

ti 17.45-19.15, Kurssimaksu 320,00 €/Lukukausi 160€ (Materiaalimaksu sisältyy hintaan)

artenomi, kuvataiteen AMK Pirita Lautala

Tutki, kokeile ja koe kuvataidetta yhteisissä opinnoissa. Lukuvuoden teemana on Muutos. Teemaa käsitellään ja tutkitaan materiaaleja eri tekniikoin ja välinein monipuolisesti erilaisista näkökulmista. Vahvistetaan kuvallisen ilmaisun perustaitoja ja tekniikoita: piirustusta, maalausta, kuvanveistoa ja grafiikkaa. Tavoitteena on omaksua käsitys kuvallisen ilmaisun luonteesta ja monipuolisuudesta tutkimalla, kokeilemalla ja kokien.

1103106  GAUGUINIT, 10-12V. / 60 oppituntia

to 17.45-19.15

artenomi, kuvataiteen AMK Pirita Lautala

Kurssimaksu 320,00 €/Lukukausi 160€ (Materiaalimaksu sisältyy hintaan)

Sisältö ja tavoitteet ovat samat kuin Van Goghit -ryhmällä.

1103107  MATISSET, 13-19 V. / 90 oppituntia

ma 17.30-19.45, Kurssimaksu 420,00 €/Lukukausi 210€ (Materiaalimaksu sisältyy hintaan)

artenomi, kuvataiteen AMK Pirita Lautala

Laajenna ja syvenny työpajatyyppisiin kuvataiteen teemaopintoihin. Teemana on Muutos. Teemaa lähestytään eri näkökulmista ja tutustutaan mm. taidehistoriaan esimerkkien mukaan ja eri tekniikoihin ja välineisiin  omien mieltymysten mukaan. Syvennetään kuvallisen ilmaisun taitoja ja tekniikoiden hallintaa mm. piirustuksen, maalauksen, kuvanveiston ja keramiikan keinoin ja kokeillaan erilaisten materiaalien ja välineiden ilmaisullisia mahdollisuuksia. Opintojen loppupuolella voi keskittyä toteuttamaan päättötyöstä. Materiaalikustannukset sisältyvät kurssimaksuun. Kurssimaksun eli koko lukuvuoden maksun voi sovittaessa toimiston kanssa maksaa kahdessa tai jopa neljässä erässä.

1103108  REMBRANDTIT, 13-19 V./ 90 oppituntia

ke 17.30-19.45

artenomi, kuvataiteen AMK Pirita Lautala

Kurssimaksu 420,00 € /Lukukausi 210€ (Materiaalimaksu sisältyy hintaan)

Sisältö ja tavoitteet ovat samat kuin Matisset -ryhmällä.

1103109  TAIKA -AIKUISTEN KUVATAITEEN YHTEISET OPINNOT /116 oppituntia

to 17.15-20.15 Kurssimaksu 230,00 €

kuvataiteen suunnittelijaopettaja Eini Syväniemi, kuvataideopettaja Matti Lepistö

Uusi kuvataiteen perusopetusryhmä aikuisille käynnistyy syyskuussa 2024. Ajattele, luo, kehittele, kehity, prosessoi, arvioi, ilmaise ja tulkitse kuvataidetta persoonallisesti omaa kokemusmaailmaasi hyödyntäen. Kaikki tämä on mahdollista aloittamalla tavoitteelliset kuvataiteen perusopinnot yleisen oppimäärän mukaisesti.  Tavoitteena on herätellä ja innostaa kuvailmaisun keinoihin ja erilaisten työskentelytapojen kokeiluun. Ensimmäisenä lukuvuotena keskitytään kuvtaiteen perustekniikoihin kuten sommittelun, piirtämiseen, väreihin ja maalaamisen mahdollisuuksiin. Materiaaleista osan saa opettajalta korvausta vastaan ja osa on hankittava omatoimisesti. Opiskelu vaatii pitkäjänteisyyttä ja aktiivista läsnäoloa, mutta ei edellytä aikaisempaa kokemusta kuvataiteesta. Opintojen kesto noin 5 vuotta ja huipentuu opiskelijan kuvataiteellista osaamista esittelevään päättötyönäyttelyyn. Opinnot voidaan aloittaa vain joka 3.vuosi.

1103110 TAIKA-AIKUISTEN KUVATAITEEN TEEMAOPINNOT/ 112ot

Syvennä, peilaa, uudista ja prosessoi perustietoja ja taitoja teemaopinnoissa tekijänä ja kokijana. Neljännen lukuvuoden aikana tutustutaan kuvalliseen viestintään ja nykytaiteen tekniikoihin. Kokeilemme eri tekniikoita ja niiden yhdistämistä. Materiaaleista osan saa opettajalta korvausta vastaan ja osan itse hankintana. Opiskelu vaatii pitkäjänteisyyttä ja aktiivista läsnäoloa. Kurssi on tarkoitettu kuvataiteen perusopinnot 2021 aloittaneelle. Kurssille ei oteta uusia opiskelijoita.

Katso syksyn kaikki kurssit ja ilmoittaudu:

https://www.opistopalvelut.fi/mikkeli/courses.asp#pos-1-180-11031