Opetusryhmät

1103106  POLLOCKIT, VARHAISIKÄ 4-6V. /30 oppituntia

ma 16.15-17.00, Kurssimaksu 220,00 € /Lukukausi 110,00€ (Materiaalimaksu sisältyy hintaan)

kuvataideopettaja Matti Lepistö

Varhais-ikäiset tutustuvat kuvien kiehtovaan maailmaan mm. piirtämällä, maalaamalla, rakentamalla ja muotoilemalla. Kokeillaan erilaisia materiaaleja ja välineitä. Työskentely on leikinomaista ja mielikuvitusta ruokkivaa. Lapset ohjataan toimimaan sekä yksin että yhdessä työskentelemään ryhmän mukana.

1103107  PICASSOT,  7-9V. /60 oppituntia

ti 15.45-17.15, Kurssimaksu 320,00€/Lukukausi 160€  (Materiaalimaksu sisältyy hintaan)

artenomi, kuvataiteen AMK Pirita Lautala

Kuvataiteen perusopetus innostaa ja yllättää! Tavoitteena on omaksua käsitys kuvallisen ilmaisun luonteesta ja monipuolisuudesta sekä ruokkia tekemisen ja onnistumisen iloa. Lukuvuoden teema on Liike ja Tila . Tutkitaan ja tarkastellaan liikkeitä ja tilaa erilaisin kuvallisin ja muotoilullisin keinoin . Opintoihin sisältyy kahtena lauantaina pidettävä työpaja syys- ja kevätkaudella .

1103108  DALIT,  7-9V./ 60 oppituntia

to 15.45-17.15,  Kurssimaksu 320,00€/ Lukukausi 160€ (Materiaalimaksu sisältyy hintaan)

artenomi, kuvataiteen AMK Pirita Lautala

Sisältö ja tavoitteet ovat samat kuin Picassot -ryhmällä.

1103109  VAN GOGHIT, 10-12V./ 60 oppituntia

ti 17.45-19.15, Kurssimaksu 320,00 €/Lukukausi 160€ (Materiaalimaksu sisältyy hintaan)

artenomi, kuvataiteen AMK Pirita Lautala

Tavoitteena on omaksua käsitys kuvallisen ilmaisun luonteesta ja monipuolisuudesta tutkimalla, kokeilemalla ja kokien. Lukuvuoden aikana ryhmät keskittyvät Kerrottu kuva -teemaan erilaisin kuvallisin ja muotoilullisin keinoin.

1103110  GAUGUINIT, 10-12V. / 60 oppituntia

to 17.45-19.15

artenomi, kuvataiteen AMK Pirita Lautala

Kurssimaksu 320,00 €/Lukukausi 160€ (Materiaalimaksu sisältyy hintaan)

Sisältö ja tavoitteet ovat samat kuin Van Goghit -ryhmällä.

1103111  MATISSET, 13-19 V. / 90 oppituntia

ma 17.30-19.45, Kurssimaksu 420,00 €/Lukukausi 210€ (Materiaalimaksu sisältyy hintaan)

artenomi, kuvataiteen AMK Pirita Lautala

Teemaopinnot sisältävät työpajatyyppistä tekemistä, jolloin oppilas syventää taitojaan ja tietojaan sekä perehtyy aiempaa perusteellisemmin materiaalien ja tekniikoiden mahdollisuuksiin oman ilmaisunsa välineinä. Lukuvuoden aikana ryhmät tekevät yhteistyötä musiikin perusopetuksen kanssa.

1103112  REMBRANDTIT, 13-19 V./ 90 oppituntia

ke 17.30-19.45

artenomi, kuvataiteen AMK Pirita Lautala

Kurssimaksu 420,00 € /Lukukausi 210€ (Materiaalimaksu sisältyy hintaan)

Sisältö ja tavoitteet ovat samat kuin Matisset -ryhmällä.

1103114  TAIKA -KUVATAITEEN YLEISET OPINNOT AIKUISILLE, JATKAJAT/140 oppituntia

ma 17.15-20.45  Kurssimaksu 215,00 €

kuvanveistjä Heikki Aspinen, kuvataideopettaja Matti Lepistö, keraamikko Eevastiina LehtonenVieira

Ajattele, luo, kehittele, kehity, prosessoi, arvioi, ilmaise ja tulkitse kuvataidetta persoonallisesti omaa kokemusmaailmaasi hyödyntäen. Kaikki tämä on mahdollista aloittamalla tavoitteelliset kuvataiteen perusopinnot yleisen oppimäärän mukaisesti.  Tavoitteena on herätellä ja innostaa kuvailmaisun keinoihin ja erilaisten työskentelytapojen kokeiluun. Ensimmäisenä ja toisena vuotena keskitytään kuvataiteen perustaitoihin, kuten sommitteluun, piirtämiseen, graafiikkaan sekä värien käyttöön ja maalaamisen ja muotoilun mahdollisuuksiin. Materiaaleista osan saa opettajalta korvausta vastaan ja osa on hankittava itse. Opiskelu vaatii pitkäjänteisyyttä ja aktiivista läsnäoloa, mutta ei edellytä aikaisempaa kokemusta kuvataiteesta. Opintojen kesto noin 5 vuotta ja opetus aloitetaan vain joka 3.vuosi. Seuraavan kerran perusopintoihin otetaan uusia opiskelijoita syksyllä 2021.

1103115  TAIKA -KUVATAITEEN SYVENTÄVÄT OPINNOT AIKUISILLE, JATKAJAT/140 oppituntia

ma 17.15-20.15  Kurssimaksu 215,00 €

kuvataideopettaja Eini Syväniemi

TAIKA jatkajat syventävät ja laajentavat tietoja ja taitojaan näyttelyyn liittyvillä opinnoilla sekä valmistavat päättötyönäyttelyyn esille tulevan teoksen tai teossarjan. Näyttely pidetään huhtikuun puolenvälin jälkeen Puistokatu 1:ssä. TAIKA -jatkajat noudattavat vielä vanhempaa opetussuunnitelmaa vuoteen 2020 asti.

Katso syksyn kaikki kurssit ja ilmoittaudu:

https://www.opistopalvelut.fi/mikkeli/courses.asp#pos-1-180-11031