Säännöt

Kuvataidekoulun säännöt

1. Ilmoittautuminen

Oppilaat ilmoittautuminen tapahtuu Mikkelin kansalaisopiston toimistoon. Ilmoittautuessaan oppilas/oppilaan huoltaja varaa oppilaspaikan ja maksaa lukuvuosimaksun joko yhdessä tai useammassa erässä. Maksun osittamisesta tulee sopia toimiston kanssa. Ilmoittautuminen on sitova.

2. Oppilaspaikan peruuttaminen ja koulusta eroaminen

Ilmoittautuminen peruutetaan opiston toimistoon. Perumisen voi tehdä puhelimitse, sähköpostitse tai netin kautta viimeistään viittä (5) vuorokautta ennen opetuksen alkamista. Jos opiskelija lopettaa kesken lukuvuoden, hänelle ei palauteta maksettuja lukukausimaksuja.

3. Oppilastöiden käyttö

Koulu käyttää oppilaiden / oppilaiden vanhempien luvalla töitä erilaisissa julkaisuissa ja näyttelyissä. Kuvataiteen teoksia ei saa tallentaa tietokoneen kovalevylle tai levykkeelle, käyttää tietoverkossa tai toisintaa ilman tekijänoikeuksien haltijan kirjallista lupaa. Kuvataiteen teoksista ei ole oikeutta valmistaa kopioita paperilla, kalvolle tai muulle materiaalille ilman oikeudenhaltijan kirjallista lupaa.

4. Korvausvelvollisuus

Opettajien vastuu rajoittuu tuntiaikaan eikä se koske tapaturmia. Halutessaan tapaturmasuojan oppilaan on hankittava henkilökohtainen vapaa-ajanvakuutus. Kansalaisopisto ei vakuuta opiskelijoita.

Huolimattomuuden vuoksi tai tarkoituksella tuhotusta koulun omaisuudesta koululla on oikeus periä kohtuullinen korvaus. Koulu ei vastaa naulakkoon ja luokkiin jätetyistä tavaroista