Tunneilla käynti

Oppituntien alussa annetaan ja valmistellaan uusi tehtävä. Ennen työskentelyä opettaja ja oppilaat pohtivat yhdessä aihetta tai käsiteltävää asiaa ja tekniikkaa. On tärkeää, että oppilaat ovat ajoissa tunneilla, koska työskentely perustuu nimenomaan yhteiseen aloitushetkeen.

Tunnin lopussa tarkastellaan ja arvioidaan tehtyjä töitä, siivotaan työpiste ja opetusvälineet. Kaikki lapset osallistuvat luokan siivoamiseen. Noudattamalla yhteisiä sääntöjä työskentely on levollisempaa ja kaikilla on mahdollisuus keskittyä käsiteltävään tehtävään.

Tuntijärjestelyjen vuoksi pyydämme vanhempia ja lasten kuljetuksesta huolehtivia aikuisia tuomaan ja hakemaan lapset sovittuina aikoina. Pienet eväät voi ottaa kotoa mukaan ja syödä tauolla. Helpottaa lasten keskittymistä ja jaksamista opetuksen aikana. Nuoret voivat tulla koulusta suoraan kuvataidekoululle, tehdä läksyjä ja nauttia eväitään koulun aulatiloissa, jotka on varattu tähän käyttöön. Vanhemmat voivat odottaa aulassa tunneilla olevia lapsiaan. Vanhemmat ovat myös tervetulleita piipahtamaan opetustilassa joko ennen tai jälkeen opetuksen. Samalla tuetaan opettajan ja vanhemman välistä kasvatus yhteistyötä.  Kuvataidekoulun ryhmien ohella tiloissa toimii myös kansalaisopiston kuvataideryhmiä ja muuta opetusta.

Lisätietoja

Poissaolot ja sairastuminen

Poissaolo olisi kohteliasta ilmoittaa joko suoraan opettajalle tekstiviestinä tai kansalaisopiston toimistoon, jotta opettaja ja lapsen vanhempi tietäisivät, ettei kyseessä ole luvaton poissaolo. Poissaoloja voi korvata käymällä joko toisessa ryhmässä tai opettajan antamilla kotitehtävillä.

Satunnaiset poissaolot ovat oppilaan/huoltajan vastuulla, eikä niitä hyvitetä lukukausimaksuissa. Oppilas voi halutessaan tulla vastaavantasoiseen ryhmään muuna viikonpäivänä silloin, kun hän on pätevän syyn takia estynyt tulemasta omaan ryhmäänsä.

Sairastumistapauksissa pienenkin flunssaoireen omaava oppilas tulisi jättäytyä pois opetuksesta, jotta voidaan taata oireeton opetustilanne sekä muille oppilaille että opettajalle.

Varusteet

Tunneille tullaan työskentelyyn sopivissa vaatteissa. Pienillä oppilailla työtakki tai esiliina ja sisätossut mahdollistavat mukavan ja huolettoman työskentelyn. Mahdollisia museokäyntejä ja ulkona työskentelyä varten lasten tulisi olla kuvataidekouluun tullessaan pukeutuneina säänmukaisiin päällysvaatteisiin. Koulu ei vastaa likaantuneista vaatteista.